Podmínky pro cestu do Rakouska a zpět - COVID-19

7.7.2021


Informace k příjezdu do Rakouska pro české občany:

Od 19.5.2021 je opět možné navštívit Rakousko za turistickým účelem bez nutnosti absolvovat karanténu.


Tři body k úspěšnému pobytu v Rakousku pro občany ČR:


 1. 

Před příjezdem do Rakouska je nutné nahlásit všechny osoby vyplněním formuláře 

"Pre-travel-clearence" německá verze ZDE, anglická verze ZDE 


 2. 

Dále je nutné s sebou mít jakoukoliv z těchto variant osvědčení:


a) Osvědčení o prodělaném očkování (2 nebo 1 dávka dle typu vakcíny) – platné maximálně 9 měsíců od ukončení očkování* 

Je možné vycestovat již 22 dní po první dávce očkování (v případě, že je očkování na dvě dávky).


b) Osvědčení o prodělaném covidu – lékařské nebo úřední potvrzení o zotavení se z covidu v němčině nebo angličtině ne starší než šest měsíců nebo doklad o protilátkách (ne starší než tři měsíce)*** (Zdravotní osvědčení - německyanglicky)


c) Negativní test na covid a to s následujícími platnostmi: PCR Test 72 hodin od provedení, antigenní test 48 hodin od provedení***. Pokud budete v Rakousku déle než je platnost testů, je nutné se nechat přetestovat na místě. S místem testovacího centra a přihlášením k testování Vám rádi poradí ve Vašem ubytování. Každá spolková země má svůj seznam testovacích míst. Podle místa pobytu je dobré si před odjezdem zjistit nejbližší testovací centra.


*Osvědčení o očkování musí být oficiální – Očkovací kartička (průkaz) nebo osvědčení testovacího centra / lékaře a to v angličtině nebo němčině.

**Osvědčení o prodělaném covidu musí být oficiální, vystavené testovacím centrem / lékařem, a to v angličtině nebo němčině.

***Test nemusí mít děti do dovršení 10. roku věku, pokud cestují společně s dospělou osobou (např. rodič, učitel, vedoucí sportovní skupiny). Pokud děti cestují samostatně (bez doprovodu dospělé osoby), platí pro ně režim testování.


 3. 

Pro návrat do ČR do 8.7.2021: ČR zařadila Rakousko mezi země s nízkým rizikem nákazy covidem-19 (zelené země). Od 22.6. mohou z Rakouska cestovat do ČR bez omezení, resp. za stejných podmínek jako před pandemií, občané ČR a cizinci s pobytovým oprávněním vydaným Českou republikou, jakož i občané EU + přidružených zemí (tedy i obyvatelé Rakouska) a cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích EU + přidružených zemích.


Pro návrat do ČR od 9. července 2021 platí na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro cestující ze zemí s nízkým rizikem onemocnění covidem-19 (tedy i pro cestující z Rakouska) následující nová pravidla pro vstup na území ČR za předpokladu, že v posledních 14 dnech nepobývali v jiné zemi, než v zemi s nízkým nebo středním rizikem onemocnění covidem-19 (Rakousko zařadila ČR mezi země s nízkým rizikem).

Cestující ze zemí s nízkým rizikem onemocnění covidem-19 (tedy i cestující z Rakouska) musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Při vstupu do ČR musí předložit písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 h od odběru), nebo písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním  výsledku PCR testu (max. 72 hodin od odběru).

Občané ČR, jejich rodinní příslušníci s vydaným potvrzením o přechodném pobytu v ČR, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR (nikoli však běžní cestovatelé z Rakouska bez pobytového oprávnění v ČR) mohou tento test lze absolvovat až do pěti dnů po příjezdu na území ČR.

Test nepředkládají!!!:

1) Očkované osoby - které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie, s tím, že u očkování uplynulo:

a) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo

b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

a které zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

Pro shora uvedené osoby odpadá povinnost testu, zůstává však povinnost vyplnit příjezdový formulář.

2) Osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, tj. osoby, která nemají klinické příznaky onemocnění, absolvovaly izolaci a od prvního pozitivního výsledky PCR-testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní. Tyto osoby se musí prokázat certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU. Pro tyto osoby odpadá povinnost testu, mají však povinnost vyplnit příjezdový formulář.

3) Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.


Od 1.6.2021 jsou hrazeny měsíčně 2 PCR testy a 4  Antigenní test pojišťovnou!!!


Pravidla v ubytovacím zařízení:

Pravidla z bodu č. 2 příjezd do Rakouska výše (očkování, prodělaná nemoc, negativní covid test) je třeba splnit nejen pro vstup, ale i pro úspěšné ubytování (v hotelu, penzionu, apartmánech…) a pro jakékoliv skupinové aktivity na místě, kde budete vy a další osoby – návštěva wellnes, restaurace, události s větším počtem účastníků (u událostí s větším počtem účastníků je nutné dbát pokynů pořadatelů a respektovat aktuálně platné omezení počtu účastníků takové akce – např. koncert, sportovní / kulturní akce).

Pozn. Při pobytu v apartmánech s vlastním stravováním bude vyžadováno osvědčení pouze při check-in bez nutnosti dalšího přetestování. Pokud budete mít v rámci ubytování stravu, kde se budete potkávat i s dalšími lidmi, pak je nutné se nechat přetestovat. Nutnost testování je stále potřeba během všech aktivit mimo ubytování. Jeden test vám vystačí skutečně pouze v případě, že během pobytu nenavštívíte jakoukoliv aktivitu, kde se schází více lidí – restaurace, welllnes, koupaliště apod.


Další pravidla pohybu na místě:


1. Do restaurace je vstup možný jen s testem, očkováním nebo potvrzením o prodělané nemoci, platí povinnost se na místě registrovat. U stolu mohou sedět pouze 4 dospělé osoby a jejich děti, max. ze dvou domácností. Na terase 10 dospělých a jejich děti.


 2. Rozestupy 2m a FFP2 masky ve vnitřních prostorách jsou povinné všude.


Výjimka z opatření pro cesty do Rakouska nepřesahující 24 hodin při návratu z Rakouska

Cesty do Česka / z Česka na dobu kratší než 24 hodin - bez omezení

Pokud pobyt osoby přijíždějící z Rakouska do Česka nepřesáhl 24 hodin (pobytu v Rakousku), je možno do ČR vstupovat bez epidemiologických omezení, tj. bez udávání důvodu, bez online registrace před cestou i bez nutnosti vlastnit doklad o bezinfekčnosti (tj. potvrzení o negativním testu nebo o očkování či o prodělaném onemocnění COVID-19). Za stejných podmínek mohou přes ČR tranzitovat osoby cestující z Rakouska.I když jsou to stále pravidla, která v dřívějších letech nebyla, věříme, že jsou přechodná a dávají naději všem, že se budeme moci pohybovat v Rakousku ve zdraví a bezpečně a začneme si znovu užívat hor, jezer a všeho, co nám Rakousko ve vysokém množství a kvalitě nabízí.


Tento článek je shrnutí současného stavu, nemusí ihned reagovat na aktuální změny. Závaznými autoritami jsou MZV ČR a rakouská vláda (=rakouská ambasáda v ČR). Článek se snažíme aktualizovat co nejdříve po vydání jakýchkoliv změn.Vyberte si u nás

Ubytování