Ochrana osobních údajů


Vážený zákazníku a uživateli webových stránek,


pokud jste navštívil webové stránky http://www.rakousko.cz/ a zakoupil jste si nebo si plánujete zakoupit ubytování nebo jiný produkt nabízený přes webové stránky http://www.rakousko.cz/ provozované společnosti Internet tours s.r.o., se sídlem Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, IČ: 021 18 548, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 90998 (dále jen „Internet tours s.r.o.“) dovolujeme si Vás zde informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Toto informování činíme v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (dále jen „GDPR“).


    1. Kdo spravuje osobní údaje zákazníků a uživatelů webu http://www.rakousko.cz/?

Správcem osobních údajů je Internet tours s.r.o.


    2. Jak lze správce osobních údajů kontaktovat?

Internet tours s.r.o. jako správce můžete kontaktovat na adrese:

Internet tours s.r.o.  

Předbranská 415

688 01 Uherský Brod  

IČ: 021 18 548

Tel.: +420 776 453 111

E-mail: rakousko@rakousko.cz


    3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Internet tours s.r.o.?

Internet tours s.r.o. nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, proto pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době nemá. 


    4.  Z jakého důvodu zpracovává Internet tours s.r.o. osobní údaje zákazníků a uživatelů webových stránek?

Internet tours s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků proto, aby mohl plnit svoje povinnosti v souvislosti s uzavřenou závaznou rezervací, příp. z toho důvodu, že mu to ukládá zákon nebo jiný právní předpis.


    5. Předává Internet tours s.r.o. osobní údaje jiným subjektům?

Ano, Internet tours s.r.o. předává osobní údaje zákazníků svým partnerům, tj. ubytovacím zařízením v Rakousku.  

Údaje uživatelů webových stránek http://www.rakousko.cz/ Internet tours s.r.o. nepředává. 


    6.  Předává Internet tours s.r.o. osobní údaje do třetích zemí, tzn. mimo země EU?

Ne, Internet tours s.r.o. nepředává osobní údaje zákazníků a uživatelů webových stránek do třetích zemí.


    7. Jak se mohou zákazníci a uživatelé webových stránek bránit v případě, že se domnívají, že Internet tours s.r.o. nezpracovává zákonně jejich osobní údaje?

V tom případě mohou podat námitku ke Internet tours s.r.o. nebo/a mají právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 


    8. Jaká práva mají zákazníci a uživatelé webových stránek vůči Internet tours s.r.o. jako správci osobních údajů?

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou od Internet tours s.r.o. kdykoliv požadovat, aby 


* jim umožnil přístup k jejich osobním údajům

* opravil jejich osobní údaje, které nejsou přesné

* vymazal jejich osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezil jejich zpracování.


Pokud se zákazníci domnívají, že Internet tours s.r.o. zpracovává jejich osobní údaje nad povolený rámec, mohou u něj podat námitku proti zpracování osobních údajů.


   9. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou Internet tours s.r.o. požádat, aby jim sdělil, zda zpracovává jejich osobní údaje.

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou Internet tours s.r.o. požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.

Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou Internet tours s.r.o. požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.


   10. Mohou zákazníci a uživatelé webových stránek požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nikoliv. Zákazníci a uživatelé webových stránek mohou požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chtějí požádat o realizaci práva někoho jiného, musí mít od něj plnou moc.


   11. Jak mohou zákazníci a uživatelé webových stránek tuto žádost podat?

Tuto žádost mohou podat jakýmkoliv způsobem, tedy i emailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit jejich totožnost, proto je může vyzvat k doložení totožnosti.


   12. Do kdy Internet tours s.r.o. poskytne odpověď?

Internet tours s.r.o. bude zákazníky/uživatele webových stránek informovat o přijatých opatřeních zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však může lhůtu prodloužit.


   13. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost, jakož i její vyřízení je bezplatné. Nicméně v odůvodněných případech může Internet tours s.r.o. požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je poskytnut seznam všech osobních údajů, které Internet tours s.r.o. zpracovává).   


   14. Jak může zákazník odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Pokud zákazník udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pak jej může kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.