Podmínky pro cestu do Rakouska a zpět COVID-19

Aktualizováno19.01.2022


Vstup z ČR

Do Rakouska je pro obyvatele ČR vstup možný za podmínky předložení:

a) očkované osoby se třemi dávkami - platnost 3.dávky vakcíny je 270 dní od dne jejího podání - nově od 1.2.2022

b) očkované osoby se 2 dávkami a potvrzení o negativním PCR testu ne starším než 72 hodin (2 dávkové schema ne starší než 180 dní od druhé dávky!!! u dětí 12-18 let je platnost 210 dní - platné nově od 1.2.2022)

c) osoby, které prodělaly Covid-19 v posledních 90 dnech, pokud předloží osvědčení (lékařské potvrzení nebo digitální certifikát s QR kódem), z něhož vyplývá, že od pozitivního testu, resp. od prvních příznaků uplynulo min. 14 dní, min. 48 hod. nevykazují žádné příznaky nákazy, a i přes pozitivní výsledek testu lze předpokládat, že již nehrozí přenos infekce.

d)  osoby, které předloží  platný doklad o základním očkování (tj. 2 dávky) v kombinaci s dokladem o prodělání Covid-19  v posledních 180 dnech (u vakcíny johnson a johnson je nutné od 3.1.2022 přeočkování druhou dávkou, jednodávkové schema se neuznává!)


V Rakousku pro využití následujících služeb platí:

Restaurace, služby, ubytování, sport atd. na celém území Rakouska je možné pouze pro osoby splňující princip 2G!

Co znamená 2G?

• Očkování na covid 19 (platnost max. 9 měsíců po ukončeném očkování , min. dvoudávkovém)

• Uzdravení (potvrzení o prodělání nemoci platné max. 180 dnů)

*Děti do 11,99 let nepotřebují očkování ani test, pro starší platí princip 2G stejně jako pro dospělé.

Děti 

Děti  do dne dovršení 12 let nepředkládají žádný doklad o bezinfekčnosti ani při vstupu do země, ani při využití služeb (ubytování v hotelech, penzionech, vstup do restaurace, na sjezdovky apod.).  Pokud jde o karanténu a registraci, uplatní se na ně stejný režim jako na jejich dospělý doprovod.

Děti 12-děti narozené do.31.8.2006 - Se dvěma PCR a jedním antigenním testem za týden lze úžívat všechna zařízení, pro která je platné pravidlo 2G. PCR testy jsou platné 72 hodin a antigenní testy jsou platné 48 hodin. Výsledky testů jsou zaznamenány v “Holiday Ninja Passe.” Příslušné certifikáty o testech je nutné mít u sebe. "Holiday-Ninja-Pass" je platný pouze v případě, že se dítě průběžně může stále prokazovat platným testem. Všechny děti školního věku a mladiství lidé narození po 31. srpnu 2006 “Holiday Ninja Pass” mohou využít. Dokument si můžete před začátkem cesty stáhnout a vytisknout z www.sichere-gastfreundschaft.at. Zde je ke stažení Holiday-Ninja-Pass v němčině a zde Holiday-Ninja-Pass v angličtině. Před příjezdem doporučujeme zadat negativní výsledek PCR testu, protože je vyžadován při přihlášení do ubytování (a děti a mladiství, kteří nejsou plně očkovaní nebo nemoc neprodělali, potřebují po příjezdu negativní výsledek PCR testu).

Na nezletilé osoby narozené před 1. 9. 2006 (ve věku 15-18 let) se vztahují stejná pravidla jako na dospělé, tedy musí bezinfekčnost  za shora uvedenými účely prokázat plným očkováním nebo dokladem o vyléčení z nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech.

Příjezdový formulář

Elektronická registrace před vstupem do Rakouska není od 10.6.2021 povinná při vstupu z ČR a dalších nízkorizikových zemí při doložení bezinfekčnosti  = osoby v bodech a,b,c,d nahoře v článku

Podmínky na místě

  • v gastronomii platí pravidlo 2G: přístup pouze pro uzdravené nebo očkované osoby 
  • pro využití ubytovacích, gastronomických, wellness a fitness studií je vyžadován 2G
  • platí registrační povinnost pro hosty v restauracích, hotelích, na kulturních akcích a v rámci volnočasových aktivit uvnitř i venku (výjimka např. v zoologických zahradách, venkovních bazénech, atd.),
  • Masky FFP2 jsou povinné ve společných vnitřních porstorech, maloobchodě, hotelech, kultuře, sportu a gastronomii.

Tranzit

Obecně platí, že tranzit Rakouskem má výjimku z nařízení o vstupu Einreiseverordnung. Vstupující osoby nemusí disponovat registrací, ani dokladem o bezinfekčnosti 3G. Podmínkou však je, že půjde o průjezd Rakouskem přímou cestou bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné), zároveň musí být zajištěn i výjezd z Rakouska do další země na trase (tj. disponovat již např. negativním testem, pokud je vyžadován pro vstup z Rakouska do cílové či další země na trase). Zároveň by při případné kontrole měl cestující důvěryhodně vysvětlit / doložit, že se jedná opravdu o tranzit Rakouskem (např. dokumenty ohledně cíle cesty, navštěvovaných osob, jízdenky či letenky, osobní doklady ČR při návratu domů apod. - v nařízení není forma doložení specifikována).


Přehled otevření ubytování (hotely, penziony, apartmány) a gastro provozů podle spolkových zemí:

Burgenlandsko:                12.12.2021

Horní Rakousko:               17.12.2021

Vorarlbersko:                    12.12.2021

Štýrsko:                             17.12.2021

Salcbursko:                       17.12.2021

Dolní Rakousko:                17.12.2021

Korutany:                           17.12.2021

Vídeň:                                20.12.2021


Užitečné kontakty

  • Velvyslanectví ČR ve Vídni:

Tel.: 0043 899 58 111,

e-mail: consulate_vienna@mzv.cz

  • Corona-Hotline - Rakousko AGES:

Tel.: +43 1 3860 555,

email:  buergerservice@sozialministerium.at

  • zdravotní linka (Rakousko) 1450,
  • policie (Rakousko) 133.

Podrobné informace (přesné a validní informace najdete na oficiálních stránkách MZV - klikněte níže): 

Další informace o cestování mezi ČR a Rakouskem najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí

 

Návrat do ČR

Přesné podmínky návratu do ČR najdete ZDE!


Vyberte si u nás

Ubytování