Podmínky pro cestu do Rakouska a zpět COVID-19

Aktualizováno 15.09.2021


Vstup z ČR

Do Rakouska je pro obyvatele ČR vstup možný za podmínky předložení certifikátu o “bezinfekčnosti” v předepsané podobě o negativním testu nebo očkování či uzdravení z onemocnění covid-19 (pravidlo 3G).


Jedná se o 3G = očkované osoby (geimpft), Testované osoby (gestestet) a osoby, které enmoc prodělali/s protilátkami (genesen):

Očkované osoby

Rakousko uznává doklad o očkování:

 • po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 270 dnů od kompletního očkování),
 • nejméně po uplynutí 21 dnů po vakcinaci očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti: 270 dnů od podání jednodávkové vakcíny),
 • kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 270 dnů od vakcinace).
 • Aktuálně se vztahuje látky Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India, Sinopharm a Sinovac-CoronaVac.

Testované osoby

Doklad o negativním výsledku testu (v anglickém nebo německém jazyce):

 • antigenní test nesmí být starší než 48 hodin od okamžiku odběru.
 • PCR test nesmí být starší než 72 hodin od okamžiku odběru.

Osoby s prodělaným covidem (protilátky)

Doklad o prodělání nemoci: Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem, nebo doklad prokazující zjištění neutralizačních protilátek.

Děti

Na děti do věku 12 let (při pobytu ve Vídni do 6 let) se nevztahuje povinnost 3G, tedy ani povinnost testování, pokud cestují s dospělou osobou. Pokud děti ve věku do 10 let cestují samostatně, bez doprovodu dospělé osoby, platí pro ně běžný vstupní režim jako pro dospělé osoby (předložení dokladu o 3-G).

Pro nezletilé ve věku od 12 do 18 let (při pobytu ve Vídni od 6 do 18 let) platí, že pokud vstupují do země bez dokladu o očkování nebo prodělání nemoci, jsou povinni předložit negativní výsledek testu/lékařské potvrzení o negativním výsledku testu. Pokud jej při příjezdu nemohou předložit, musí test (PCR/antigenní) absolvovat do 24 hodin po příjezdu do Rakouska.

Příjezdový formulář

Elektronická registrace před vstupem do Rakouska není od 10.6.2021 nutná při vstupu z ČR a dalších nízkorizikových zemí při doložení bezinfekčnosti (certifikát o testu nebo o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19). Pokud tyto podmínky splněny nejsou, je potřeba vyplnit Příjezdový formulář.

Podmínky na místě

 • v gastronomii platí pravidlo 3-G: přístup pouze pro testované, uzdravené nebo očkované osoby (neplatí pro stánky s rychlým občerstvením),
 • pro využití ubytovacích, gastronomických, wellness a fitness studií je vyžadován aktuální certifikát 3-G, testy musí být za tímto účelem obnovovány,
 • platí registrační povinnost pro hosty v restauracích, hotelích, na kulturních akcích a v rámci volnočasových aktivit uvnitř i venku (výjimka např. v zoologických zahradách, venkovních bazénech, atd.),
 • povinnost nosit roušky nebo vyšší kategorie ochrany ve vnitřních, uzavřených prostorech (veřejná doprava, obchody, atd.).

Tranzit

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19 test, ani osvědčení o očkování, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak či bus je přípustné) a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži, rezervací v hotelu v další zemi apod.).


Informace k možnostem testování v jednotlivých spolkových zemích:

Vídeň

 • Kromě nabídky antigenních testů na testovacích stanicích, které jsou k dispozici všem osobám, které ve Vídni bydlí, pracují, studují nebo se ve Vídni zdržují, nabízí Vídeň také možnost bezplatného testování PCR testy (pro osoby, které ve Vídni žijí či pracují) na některých testovacích stanicích ve Vídni, či v rámci iniciativy Alles gurgelt!.
 • Přehled testovacích míst a odkazy na přihlašování lze nalézt zde: Corona-Testangebote in Wien
 • Informace k Alles gurgelt!

Dolní Rakousko:

Horní Rakousko:

Salcbursko:

Tyrolsko:

Štýrsko:

Burgenland:

Vorarlbersko:

Korutany:


Užitečné kontakty

 • Velvyslanectví ČR ve Vídni:

Tel.: 0043 899 58 111,

e-mail: consulate_vienna@mzv.cz

 • Corona-Hotline - Rakousko AGES:

Tel.: +43 1 3860 555,

email:  buergerservice@sozialministerium.at

 • zdravotní linka (Rakousko) 1450,
 • policie (Rakousko) 133.

Podrobné informace: 

Další informace o cestování mezi ČR a Rakouskem najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí

 

Návrat do ČR

Od 31.7.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:


 - očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez  - nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,

 - děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,

 - děti od 6 do dovršení 12 let věku bez povinnosti testů před návratem, ale s povinností vyplnit příjezdový formulář a podrobit se testu do 5 dní po návratu, platí pouze v případě návratu do ČR ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy, kategorie zemí dle míry rizika naleznete zde: Pravidla návratu do ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

 - ostatní osoby s povinností příjezdového formuláře, testů, případně samoizolace.

Detailní opatření pro navrát do ČR najdete ZDE! 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách 

COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).


Vyberte si u nás

Ubytování

Tento web používá personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti pomocí souborů cookie. Používáním webu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.