Podmínky pro cestu do Rakouska a zpět COVID-19

Aktualizováno 12.11.2021


Vstup z ČR

Do Rakouska je pro obyvatele ČR vstup možný za podmínky předložení certifikátu o “bezinfekčnosti” v předepsané podobě o negativním testu nebo očkování či uzdravení z onemocnění covid-19 (pravidlo 3G).

POZOR!!! - od 8.11. platí při pobytu v ubytovacích zařízeních, hospodách, restauracích apod. od 15.11. i pro lyžování pouze 2G!!!

Aktuálně platí nové nařízení rakouské vlády.

Restaurace, služby, ubytování, sport atd. na celém území Rakouska je možné pouze pro osoby splňující princip 2G!:

• Očkování na covid 19 (platnost max. 9 měsíců po ukončeném očkování jedno nebo dvoudávkovém)

• Uzdravení (potvrzení o prodělání nemoci platné max. 90 dnů)

*Děti do 11,99 let nepotřebují očkování ani test, pro starší platí princip 2G stejně jako pro dospělé.


3G = očkované osoby (geimpft), Testované osoby (gestestet) a osoby, které nemoc prodělali (genesen)

2G = očkované osoby (geimpft), a osoby, které nemoc prodělali (genesen)

Očkované osoby

Rakousko uznává doklad o očkování:

 • po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 360 dnů od kompletního očkování),
 • nejméně po uplynutí 21 dnů po vakcinaci očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti: 270 dnů od podání jednodávkové vakcíny),
 • kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 270 dnů od vakcinace).
 • očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 360 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace.
 • Aktuálně se vztahuje látky Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India, Sinopharm a Sinovac-CoronaVac.
 • Platnost očkovacích certifikátů bude 6. prosince zkrácena na 9 měsíců od získání plné imunity. Pro obnovení certifikátu je poté nutná další dávka očkování (nejčastěji třetí). Očkování látkou Johnson & Johnson bude platné do 3. ledna 2022, poté bude nutné očkování obnovit.

Testované osoby

Doklad o negativním výsledku testu (v anglickém nebo německém jazyce):

Negativní testy žádného druhu (PCR ani antigenní) již pro vstup do zařízení typu ubytovacích, gastronomických, volnočasových a kulturních zařízení, adventních trhů, lanovek a při využívání služeb vyžadujících blízký kontakt a při událostech nad 25 osob, nejsou platné od 8.11.2021. Platné jsou i nadále pro vstup na území Rakouska.

 • antigenní test nesmí být starší než 24 hodin od okamžiku odběru.
 • PCR test nesmí být starší než 72 hodin od okamžiku odběru.

Osoby s prodělaným covidem 

Doklad o prodělání nemoci: Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí od 8.11. 90 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem.

Děti

Na děti do věku 12 let (při pobytu ve Vídni do 6 let) se nevztahuje povinnost 3G ani 2G, tedy ani povinnost testování, pokud cestují s dospělou osobou. Pokud děti ve věku do 10 let cestují samostatně, bez doprovodu dospělé osoby, platí pro ně běžný vstupní režim jako pro dospělé osoby (předložení dokladu o 2G).

Pro všechny děti od 12 let (ve Vídni od 6 let) platí 2G. 

Pro všechny nad 12 let platí nařízení 2G.

Příjezdový formulář

Elektronická registrace před vstupem do Rakouska není od 10.6.2021 nutná při vstupu z ČR a dalších nízkorizikových zemí při doložení bezinfekčnosti (certifikát o testu nebo o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19). Pokud tyto podmínky splněny nejsou, je potřeba vyplnit Příjezdový formulář.

Podmínky na místě

 • v gastronomii platí pravidlo 2G: přístup pouze pro uzdravené nebo očkované osoby 
 • pro využití ubytovacích, gastronomických, wellness a fitness studií je vyžadován 2G
 • platí registrační povinnost pro hosty v restauracích, hotelích, na kulturních akcích a v rámci volnočasových aktivit uvnitř i venku (výjimka např. v zoologických zahradách, venkovních bazénech, atd.),
 • V obchodech a v muzeích je nutné nosit respirátor typu FFP-2.

Tranzit

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19 test, ani osvědčení o očkování, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak či bus je přípustné) a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži, rezervací v hotelu v další zemi apod.).


Informace k možnostem testování v jednotlivých spolkových zemích:

Vídeň

 • Kromě nabídky antigenních testů na testovacích stanicích, které jsou k dispozici všem osobám, které ve Vídni bydlí, pracují, studují nebo se ve Vídni zdržují, nabízí Vídeň také možnost bezplatného testování PCR testy (pro osoby, které ve Vídni žijí či pracují) na některých testovacích stanicích ve Vídni, či v rámci iniciativy Alles gurgelt!.
 • Přehled testovacích míst a odkazy na přihlašování lze nalézt zde: Corona-Testangebote in Wien
 • Informace k Alles gurgelt!

Dolní Rakousko:

Horní Rakousko:

Salcbursko:

Tyrolsko:

Štýrsko:

Burgenland:

Vorarlbersko:

Korutany:


Užitečné kontakty

 • Velvyslanectví ČR ve Vídni:

Tel.: 0043 899 58 111,

e-mail: consulate_vienna@mzv.cz

 • Corona-Hotline - Rakousko AGES:

Tel.: +43 1 3860 555,

email:  buergerservice@sozialministerium.at

 • zdravotní linka (Rakousko) 1450,
 • policie (Rakousko) 133.

Podrobné informace: 

Další informace o cestování mezi ČR a Rakouskem najdete na webu Ministerstva zahraničních věcí

 

Návrat do ČR

Česká republika považuje Rakousko od 13. září 2021 za zemi s vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva) a zpřísňuje od 13. září podmínky vstupu z Rakouska do ČR:


 - očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní), bez  nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,

 - neočkované osoby:

Vyplnění příjezdového formuláře nutné. Po vstupu na území ČR se cestující nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den musí podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Samoizolací se rozumí omezení volného pohybu na nezbytně nutné minimum s výjimkou:

a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče o děti,

b) cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

c) akutních cest do zdravotnických zařízení,

d) cest do zařízení sociálních služeb;

e) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí;

f) pohřbů.

 - děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,

 - osoby ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní  podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace musí disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

Detailní opatření pro navrát do ČR najdete ZDE! 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách 

COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).


Vyberte si u nás

Ubytování