Momentálně platné podmínky pro příjezd do Rakouska a výhled na další období

Aktualizováno 20.4.2021


Příjezd do Rakouska z České Republiky


Od 11.03.2021 musí cestující, kteří přicestují do Rakouska ze zemí, které nejsou uvedeny v příloze A, mít  negativní PCR test (starý max.72 hodin) nebo antigenní test ( starý max. 42 hodin). Výsledky testu v německém nebo anglickém jazyce odpovídají lékářskému osvědčení. U testů v jiných jazycích je vyžadováno lékařské osvědčení. Pokud nemůže být předloženo zdravotní osvědčení nebo výsledek testu , musí se během 24 hodin po vstupu nechat udělat antigenní nebo PCR test.

Kromě toho se musí cestující před vstupem do Rakouska registrovat přes eletronický registrační formulář Pre-Travel-Clearance (PTC). Elektronický formulář naleznete zde: německy anglicky

Po přicestování se musí nastoupit do povinné 10-denní karantény. Od 5. dne je možné se nechat dobrovolně otestovat negativním PCR testem nebo antigenním testem. Vycestování před ukončením karantény je možné, pokud se zajistí, že se přitom riziko infekce zminimalizuje na co nejnižší míru.

• Následující osoby nemusí nastoupit do karantény. Musí ale při příjezdu předložit lékařské osvědčení, které potvrzuje negativní PCR test nebo antigenní test. (Elektronická registrace prostřednictvím Pre-Travel-Clearance je povinná)

- Humanitární služby
- Cestující za prací (mezi ně patří např. také 24-hod. pečovatelé/ky)
- Osoby doprovázející jinou osobu k nezbytnému lékařskému účelu
- Cestující na základě soudního nebo úředního předvolání
- Diplomaté/ky s registračním průkazem 


• Pendleři (podrobnější informace viz níže):
Následující osoby nemusí nastoupit do karantény, pokud při příjezdu předloží lékařské osvědčení, které potvrzuje negativní PCR test nebo antigenní test a toto testování není v době příjezdu starší než 7 dní. Od 01.04.2021 nesmí být test starší než 72 hodiny. (Elektronická registrace prostřednictvím Pre-Travel-Clearance je povinná)

- Jako pendleři platí osoby, které v rámci pravidelnéno pendlerského styku cestují (minimálně jednou za měsíc) 
              - za účelem zaměstnání
              - k účasti na školním nebo studijním provozu
              - k rodinným účelům nebo k návštěvě životního partnera


• V následujících případech je vstup možný bez omezení (tyto důvody pro výjimku musí být při kontrole věrohodně doložitelné)

 - Nákladní a osobní doprava
 - Tranzitující cestující
musí se doložit, že je zajištěno vycestování
 - Nutné důvody při zaopatření zvířat nebo pro zemědělská a lesnická opatření v jednotlivých případech
 - Přicestování v nepředvídatelných, neodkladných, obzvláště zohlednitelných důvodech v rodinném kruhu jako jsou zejména těžké případy nemoci, úmrtí, pohřby, narození nebo péče o osoby vyžadující neodkladnou péči v nouzových případech.
 - Jízdy při přeložení zaměstnání
 - V neodkladném zájmu Republiky Rakousko
 - Přicestování nebo opětovný vstup z lékařských důvodů

Pro přicestování v souvislosti s plánovatelnými jinak důležitými událostmi v rodinném kruhu jako jsou svatby, křtiny, narozeninové oslavy nebo nepravidelné návštěvy životního partnera platí všeobecná karanténní pravidla podle nařízení pro vstup a povinnost registrace.

Pro děti do dovršení desátého roku platí s výjimkou povinnosti testování stejné požadavky a právní důsledky jako pro dospělého, pod jehož dohledem děti cestují. Pokud platí karanténa pro dospělého, pod jehož dohledem dítě cestuje, jako ukončená, platí také karanténa dítěte jako ukončená.

Země v příloze A: Austrálie, Island, Nový Zéland, Singapur, Jižní Korea a Vatikán.
Země v příloze B ("státy nebo území s vysokám stupněm výskytu"): Česká republika, Bulharsko, Estonsko, Francie, Itálie, Malta, Polsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Kypr

Seznam míst, která nabízejí testy molekulárně-biologické pro SARS-CoV-2 (PCR testy) v České republice, naleznete zde.
Seznam míst, která nabízejí molekulárně-biologické testy pro SARS-CoV-2 (PCR testy) v Rakousku, zde.

Elektronický registrační formulář na Pre-Travel-Clearance (PTC) naleznete zde: německy anglicky
Obdržené potvrzení o odeslání musí být při kontrole předloženo v elektronické či vytištěné formě.

Formuláře PDF pro příjezd do Rakouska
Download: Zdravotní osvědčení (německyanglicky)
Download: Registrační formulář na PTC (pokud není možné udělat registraci elektronicky) (německyanglicky)
Download: Potvrzení o neodkladné nutnosti lékařského výkonu (německyanglicky)


Kontroly na rakouských hraničních přechodech, uzavírky hraničních přechodů


Od 09.01.2021 00:00 budou na rakouských hraničních přechodech s Českou republikou při příjezdu do Rakouska zavedeny kontroly (článek 28 Schengenského hraničního kodexu / paragraf 10/2 zákon o hraničních kontrolách). Podle nařízení Spolkové sbírky zákonů II č. 10/2021 (BGBL II Nr. 10/2021) může být hranice překročena pouze na otevřených hraničních přechodech.

Překročení hranic mezi Českou republikou a Rakouskem je v současnosti možné pouze na určených hraničních přechodech. Seznam otevřených a zavřených hraničních přechodů naleznete zde:

Následující hraniční přechody jsou otevřené:
Seznam otevřených hraničních přechodů

Následující hraniční přechody jsou uzavřené:
Seznam uzavřených hraničních přechodůVyberte si u nás

Ubytování

Tento web používá personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti pomocí souborů cookie. Používáním webu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.