COVID opatření pro bezpečnou dovolenou

Aktualizováno 30.10.2020


Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko Českou republiku mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru 

(od 28.9.2020 tomuto režimu, resp. níže uvedeným opatřením již podléhá hl. město Praha). 


Znamená to, že osoby přijíždějící z ČR jsou povinny od 31.10.2020 při vstupu do Rakouska předložit lékařsky potvrzený test o neinfikovanosti koronavirem (negativní PCR test na SARS-CoV-2) , který nesmí být starší 72 hodin.

Pokud jej cestovatelé nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování (na vlastní náklady) a do 48 hodin požádat o provedení  testu na koronavirus. V případě negativního výsledku testu bude karanténa ukončena.

Bližší informace pro cestovatele z ČR naleznete v článku "Od 31.10.2020 zařadilo Rakousko ČR mezi rizikové oblasti z hlediska výskytu koronaviru" na webu Velvyslanectví ČR ve Vídni.


Lanovky, openingy, restaurace, après-ski, vánoční trhy – důležité informace pro Vaši dovolenou v Rakousku!


Rakouská vláda zavedla anti COVID balíček pro bezpečnou zimní turistiku, aby zajistila hostům, kteří přijedou do země v zimě 2020/21, příjemný pobyt. Zde jsou nejdůležitější opatření, která byla přijata pro restaurace, après-ski, lanovky a lyžařské školy.


Restaurace:

1. Dodržujte vzdálenost nejméně 1 metr od lidí mimo vlastní skupinu návštěvníků.

(max. 6 dospělých osob a jejich malé děti nebo lidé ze stejné domácnosti) 

2. Noste roušku nebo jinou ochranu úst a nosu v uzavřených prostorách, s výjimkou již samotného stravování na svém místě u stolu.

3. Jídlo a pití lze konzumovat pouze vsedě - to platí i pro venkovní prostory a après-ski bary. 

4. Klasický après-ski letos nebude možný.

5.  Pokud je to možné, předem si stůl zarezervujte.

6.  Plaťte kartou, všude kde je to možné. 

7.  Dbejte pokynů zaměstnanců restaurace.

8.  Při pozdravu se zdržte podání ruky a objetí.

9.  Myjte si ruce několikrát denně mýdlem a vodou po dobu nejméně 30 sekund.

10.  Nedotýkejte se obličeje nemytýma rukama.

11.  Kýchněte nebo kašlete do ohnutí paže nebo do kapesníku.


Lanovky

85 % lanovek je otevřeno a doba jízdy je kratší než 15 minut, takže riziko infekce je nízké. Přesto jsou preventivní opatření i zde.

1. Noste ochranu úst a nosu 

2. Dodržujte vzdálenost minimálně 1 metr od ostatních osob, které nežijí ve společné domácnosti.

3. Také během čekání ve frontě dodržujte vzdálenost 1 metr.

4. Je zabezpečeno trvalé větrání v kabinových lanovkách.

5. Častější dezinfekce v kabinkách i madel na otevřených lanovkách.

6. Uzavřené velké gondoly budou několikrát denně dezinfikovány pomocí rozprašovače.

7. Dveře lanovek se otevírají plně automaticky – bezdotykově.

8. V prostorách nástupu značení podlah info grafikou, piktogramy o dodržování rozestupů.

9. V případě potřeby lze snížit přepravní kapacitu lanovek.

10. Letos jsou připraveny i větší kapacity personálu, který dohlíží a zajišťuje hladký průběh pohybu v prostoru nástupu na lanovku.

11. Větší množství středisek nabízejících online skipasy, aby se zabránilo velkému počtu osob shromažďujících se u pokladen.


Veškerý personál restaurací, ubytovacích zařízení, provozu lanovek je povinný nosit ochranu úst a nosu, dodržovat zvýšené nároky na hygienu zařízení. Rakouská vláda zajistila časté preventivní testy pro veškerý personál.


Skibusy

Platí stejná pravidla jako v hromadné dopravě. Jinými slovy, musíte nosit ochranu úst a nosu.


Lyžařské openingy a lyžařské závody

Z dnešního pohledu se lyžařské openingy a lyžařské závody mohou konat při dodržování pravidel sociálního distancování a pravidel maximálního počtu lidí.


Lyžařské školy

Asociace rakouských lyžařských škol vypracovala podrobný bezpečnostní koncept. Všechny skupiny nesmí být větší než deset lidí, včetně instruktora. Instruktoři lyžování a snowboardingu přijíždějící do Rakouska z jiných zemí musí poskytnout negativní test PCR.


Adventní a vánoční trhy

Adventní a vánoční trhy musí rozvíjet koncepci prevence a hygieny, která návštěvníkům umožní dodržovat minimální vzdálenost jednoho metru. Všechny stánky s jídlem a pitím musí mít dostatek prostoru pro sociální distancování. Opatření zaměřená na dosažení tohoto cíle zahrnují ponechání většího prostoru mezi jednotlivými stánky a omezení počtu lidí, kteří mohou vstoupit na trh najednou.


Svou obezřetností chráníte sebe, ostatní hosty i svého hostitele!


Věříme, že i přes veškerá koronavirová opatření a omezení si užijete příjemnou zimní dovolenou v Rakouských Alpách.


Ať už se vypravíte mezi vrcholy v zimě nebo létě, vždy vás nabijí novou silou a pozitivními myšlenkami.

Aneb jak říkají staří horalé: „Kdo často navštěvuje hory, nemůže být nešťastný“.


Vyberte si u nás

Ubytování

Tento web používá personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti pomocí souborů cookie. Používáním webu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.